..Life only travells once..
..Today moments becomes tomorrow memories..
..Enjoy every moment, good or bad..
..Because the gift of life is life itself..Thursday, 19 January 2012

reflection


dini hari...

 terlintas  dalam pikiran

siapakah saya ?

untuk apa saya ada di dunia ini ?

sudahkah saya berbuat kebenaran ?

sudahkah saya berbuat untuk orang lain ?

atau

masihkah saya manusia egois yang sama?

batin ini enggan  menjawab

m a l uNo comments:

Post a Comment